Cải thảo

  • D001-WFX

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 18kg/bao lưới

Cont 40’: 25 tấn

Bình luận