Thanh long ruột đỏ cấp đông

Mùa: Quanh năm

Đóng gói: 10kg/thùng

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng

Sừng xanh bỏ hạt

Mùa: quanh năm

Chiều dài: 10-18cm

Đóng gói: 10kg/ thùng

Cont 40’: 12.5 tấn

Mua hàng

Nước chanh dây 100% nguyên chất

Mùa: quanh năm

Đóng gói: 18kg/ thùng nhựa

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng

Ớt chỉ thiên cấp đông

Mùa : quanh năm

Chiều dài : 3-7cm

Đóng gói : 20kg/bao

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng

Ớt sừng đỏ cấp đông

Mùa : quanh năm

Chiều dài : 10-18 cm

Đóng gói : 20 kgs/bao

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng