Khổ qua sấy khô

Mùa: Quanh năm

Đóng gói: 15kg/bao

Cont 40’: 15 tấn

Mua hàng

Ớt chỉ thiên sấy khô

Mùa : quanh năm

Chiều dài : 3-7cm

Đóng gói : 10kg/bao

Cont 40’: 12.5 tấn

Mua hàng

Ớt sừng đỏ sấy khô

Mùa : quanh năm

Chiều dài : 10-18 cm

Đóng gói : 10kg/bao

Cont 40’: 12.5 tấn

Mua hàng

Ớt bột còn hạt

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 20kg/bao

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng

Ớt bột

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 20kg/bao

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng