Ớt sừng xanh

Mùa : quanh năm

Chiều dài : 10-18 cm

Đóng gói : 8kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x19cm

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng

Ớt chỉ thiên

Mùa : quanh năm

Chiều dài: 3-7cm

Đóng gói : 8kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x19cm

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng

Ớt sừng đỏ

Mùa : quanh năm

Chiều dài : 10-18cm

Đóng gói : 8kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x19cm

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng

Ớt chuông xanh

季節:全年

包裝:5kg /箱

紙張尺寸:42.5x26.5x20cm

續40':14噸

Mua hàng

Ớt chuông đỏ

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 5kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x20cm

Cont 40’: 14 tấn

Mua hàng

Ớt chuông vàng

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 5kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x20cm

Cont 40’: 14 tấn

Mua hàng

Củ Dền

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 10kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x20cm

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng

Khoai lang tím

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 10kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x19cm

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng

Khoai môn

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 8kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x19cm

Cont 40’: 20 tấn

Mua hàng

Chanh không hạt

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 10kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x19cm

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng

Hành

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 8kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x20cm

Cont 40’: 18 tấn

Mua hàng

Cải thảo

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 18kg/bao lưới

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng