Khoai tây

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 8kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x19cm

Cont 40’: 20 tấn

Mua hàng

Cà rốt

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 8kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x19cm

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng

Bông cải trắng

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 8kg/thùng xốp

Cont 40’: 20 tấn

Mua hàng

Củ cải

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 10kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x19cm

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng

Cà chua

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 10kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x19cm

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng

Cà tím thái

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 4kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x15cm

Cont 40’: 12 tấn

Mua hàng

Dưa leo

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 10kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x19cm

Cont 40’: 20 tấn

Mua hàng

Đậu bắp

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 8kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x19cm

Cont 40’: 20 tấn

Mua hàng

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 10kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x19cm

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng

Đậu nành

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 8kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x19cm

Cont 40’: 20 tấn

Mua hàng

Khoai lang Nhật

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 10kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x19cm

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng

Hành tây

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 10kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x19cm

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng