Su hào

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 8kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x19cm

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng

Bí hồ lô

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 8kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x19cm

Cont 40’: 20 tấn

Mua hàng

Bắp cải

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 18kg/bao lưới

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng

Bông cải xanh

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 8kg/thùng xốp

Cont 40’: 20 tấn

Mua hàng

Đậu leo

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 8kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x19cm

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng

Khổ qua

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 8kg/thùng

Quy cách thùng giấy : 42.5x26.5x19cm

Cont 40’: 25 tấn

Mua hàng