Ớt bột còn hạt

  • A001-RDG

Mùa : quanh năm

Đóng gói : 20kg/bao

Cont 40’: 25 tấn

Bình luận