Ớt chỉ thiên cấp đông

  • A001-RZX

Mùa : quanh năm

Chiều dài : 3-7cm

Đóng gói : 20kg/bao

Cont 40’: 25 tấn

Bình luận