Ớt chỉ thiên sấy khô

  • A001-RDX

Mùa : quanh năm

Chiều dài : 3-7cm

Đóng gói : 10kg/bao

Cont 40’: 12.5 tấn

Bình luận