Ớt chuông xanh

  • A003-GFX

季節:全年

包裝:5kg /箱

紙張尺寸:42.5x26.5x20cm

續40':14噸

Bình luận