Ớt sừng đỏ cấp đông

  • A002-RZX

Mùa : quanh năm

Chiều dài : 10-18 cm

Đóng gói : 20 kgs/bao

Cont 40’: 25 tấn

Bình luận