Ớt sừng đỏ sấy khô

  • A002-RDX

Mùa : quanh năm

Chiều dài : 10-18 cm

Đóng gói : 10kg/bao

Cont 40’: 12.5 tấn

Bình luận