Sừng xanh bỏ hạt

  • A002-GZC

Mùa: quanh năm

Chiều dài: 10-18cm

Đóng gói: 10kg/ thùng

Cont 40’: 12.5 tấn

Bình luận