Thanh long ruột đỏ cấp đông

  • F011-RZX

Mùa: Quanh năm

Đóng gói: 10kg/thùng

Cont 40’: 25 tấn

Bình luận